Londyńczycy


Cele programu:

Integracja międzypokoleniowa mieszkańców osiedla Londynek (Bocianowo) w Bydgoszczy poprzez udział w programie zajęć.

Zależy nam na doprowadzeniu do spotkania i wymiany kulturowej różnych mieszkańców dzielnicy. Społeczne zróżnicowanie uczestników ma ułatwić wzajemną akceptację i nauczyć doceniania otaczającej rzeczywistości. Chcemy zaakcentować ważność pojedynczych życiowych historii. Projekt pozwoli przepracować, oswoić lub naprawić emocjonalne, psychologiczne i estetyczne zjawiska na dzielnicy.

Wydanie publikacji ze zdjęciami, reportażami mieszkańców dzielnicy. Zaangażowanie uczestników w zdobycie i opracowanie materiałów.

Trwała fotoksiażka będzie wizualnym zapisem zadań projektowych i efektem przeprowadzonych warsztatów. Fotoksiażka to zbiór zdjęć i tekstów konsultowany na warsztatach. Strony wydawnictwa będą zagospodarowane fotografiami architektury, portretami, fotoreportażami, fotomontażami. Zrealizujemy dokumentację kreatywności uczestników i ślad wymiany międzypokoleniowej.

Autoprezentacja uczestników projektu swoich dokonań – efektów warsztatów.

Umiejętność pozytywnego komunikowania sukcesu. Dzielenie się swoimi trudnościami i ukazywanie innym wartości sztuki w przepracowaniu swoich problemów. Przełamywanie barier w wystąpieniach publicznych.


Zasady udziału:

Udział w programie Londyńczycy jest bezpłatny. Trwa od 30 września do 15 grudnia 2018 r.

Wyłoniona grupa warsztatowa składa się będzie z 6 osób w międzypokoleniowym przedziale wiekowym.

Uczestnicy będą objęci zadaniami w ramach bezpłatnego programu warsztatowego prowadzonego przez instruktorów i wolontariuszy.

Udział w warsztatach jest obowiązkowy. Przewidujemy 3 spotkania podczas trwania projektu.

Uczestników rekrutujemy spośród mieszkańców Bydgoszczy, piorytetowo z dzielnicy Londynek (Bocianowo).

Wybór uczestników warsztatów dokonują instruktorzy.

Z zgłoszonymi osobami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Każdy uczestnik wykorzysta otrzymany aparat i notes reporterski.

Wszyscy nauczą się redakcji krótkich, życiowych historii w formie fotoreportaży.

Dokonamy ekspozycji historii w wydaniu książkowym.

Uczestnik zgadza się na wykorzystanie wizerunku podczas programu Londyńczycy i udziela zgodę na publikację materiałów zrealizowanych podczas warsztatów w książce. W tym celu podpisze stosowne oświadczenie.

Autorzy fotoreportaży są zaproszeni do uczestnictwa w wydarzeniach promocyjnych, spotkaniach autorskich, wizytach lokalnych.


Projekt powstał w ramach działań Inicjuj z FIO na start i jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Jeśli spełniasz ww. warunki i akceptujesz zasady to zapraszam do wysłania zgłoszenia. Wystarczy napisać e-maila na adres fotografbydgoski@gmail.com z podaniem kontaktu do siebie lub zgłosić się osobiście do Biblioteki przy Pomorskiej 80-86 w Bydgoszczy. Czekamy do 30 września 2018 r. Londyn-ek - dzielnica skarbów

Na bydgoskim Londynku chętni przebrali się i uczestniczyli w pozowanej sesji fotograficznej. Na uczestników akcji fotograficzno-rodzinnej czekały aparaty fotograficzne, stroje i rekwizyty. - Warto było odwiedzić bydgoską dzielnicę „Londynek” i spojrzeć na nią poznawczo doceniając charakterystyczną zabudowę szachulcową – ocenił Adam Gajewski animator kultury.


Tutaj można bezpłatnie pobrać zdjęcie w wersji cyfrowej lub zamówić odbitkę.

Impreza pobudziła do aktywności środowiska lokalne oraz zmieniła postrzeganie dzielnicy „Londynek” przez wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Niepowtarzalna nazwa dzielnicy dała nam kontekst do „replikowania” na Londynku atrakcji turystycznych metropolitalnego Londynu w Anglii! 

W otoczeniu placu Kościuszki, w realiach „Londynka” pojawili się statyści stylizowani na „londyńskie” Legendy. I tak mieszkańcy dzielnicy oraz Bydgoszczy fotografowali się z: Winstonem Churchillem, gwardzistą Pałacu Buckingham, Sherlockiem Holmesem i klasycznym brytyjskim policjantem i uczniem... Efekt akcji można oglądać w oknie wystawowym Bibblioteki przy Pomorskiej. 

Akcje współfinansowało Miasto Bydgoszcz.

Wizualna dokumentacja wybranych przedsiębiorców i rzemieślników w Bydgoszczy

Zdjęciem chcę ukazać pasję i motywację do wykonywanego zawodu. Fotograficzny materiał ma stworzyć wizualną mapę przedsiębiorczych bydgoszczan. Powstanie subiektywna typologia rzemieślniczej Bydgoszczy. Podkreślę tradycję zdobywania kompetencji w wybranych zawodach. Mam nadzieję, że kreatywność i profesjonalizm osób wydobyty na zdjęciach będzie pozytywnie kojarzył Bydgoszcz z mistrzowskim wykorzystywaniem umiejętności. 

Fotokasty do progamu ARCHIWUM B. - TADEUSZ NOWAKOWSKI BYDGOSKI ODYSEUSZ

Wspólnie z mlodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego nr 9 w Bydgoszczy, z Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia nr 5 w Bydgoszczy rejestrowałem filmowe sceny. Pojawiające się w odcinku zdjęcia są efektem pracy z atrybutami, strojami i oświetleniem. To lokolna historia o wybitnym dziennikarzu wyreżyserowana i zrealizowana przez Adama Gajewskiego. 

 

Sztuka w samo południe

FOTOGRAF – ARTYSTA CZY RZEMIEŚLNIK? to tytuł spotkania dedykowanego seniorom w Galerii Miejskiej Bwa. Motywacją do refleksji nad istotą fotografii była aktualna wystawa monograficzna „Czarno-biały świat lat 60. w fotografii Ildefonsa Bańkowskiego”. Spotkanie miało charakter interaktywnego wykładu o postawach i funkcjach fotografa. Uczestnicy wzieli udział w pokazie możliwości jakie daje współczesna fotografia. 

Miłosierni bydgoszczanie

Fotografowałem działalność Stowarzyszenia Miłosierdzia w Bydgoszczy, aranżowałem i animowałem beneficjentów placówki na planie zdjęciowym bezpośrednio w miejscu ich przebywania. Zdjęcia posłużyły jako dokument społeczny i popularyzacja zasady pomocniczości. Rejestracja zrealizowana w 2017 roku w kontekście roku Świętego Brata Alberta. Komentarze do zdjęć napisała Katarzyna Jarzembowska.

Piknik fotograficzny TeH20

W grudniowy wieczór 2016 r. w zabytkowym tramwaju w Bydgoszczy na ul. Długiej zaprezentowałem zdjęcia związane tematycznie z miastem, w szczególności z architekturą obiektów, leżących na Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O. Zimowy piknik fotograficzny w centrum miasta to pokłosie listopadowych plenerów twórczych. W projekcie wzieli udział: Marianna Roszatycka, Łukasz Ułanowski i uczestnicy młodzieżowego konkursu fotograficznego „Obiektyw(na) Bydgoszcz”, realizowanego we współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego.

Zeszyt Muzealny # 2

Zredagowałem numer drugi "Zeszytu Muzealnego" - rocznika wydawanego staraniem Muzeum Fotografii WSG w Bydgoszczy.

Zapraszam do obejrzenia.

Seminarium popularno-naukowe

Pełniąc funkcję kustosza w Muzeum Fotografii w Bydgoszczy przy WSG zorganizowałem seminarium popularno-naukowe z programem warsztatów. 2016 rok był ważny dla historii fotoprzemysłu w Bydgoszczy, minęło bowiem 90 lat od momentu uruchomienia przez Mariana Dziatkiewicza, Fabryki Płyt fotograficznych Alfa, której działalność była unikatowym przedsięwzięciem II Rzeczypospolitej, a swym zasięgiem przyniosła sławę miastu. Fabryka przez lata swojej świetności promowała przemysłową Bydgoszcz, wspierała instytucje kultury w potrzebne materiały oraz popularyzowała znamienitą fotografię sławnych i uznanych autorów, m.in. : J. Bułhaka, T. Cypriana, W. Romera. Po wojnie upaństwowiony zakład i kontynuował działalność pod szyldem Bydgoskich Zakładów Fotochemicznych FOTON aż do 2007 roku. Współpraca: Łukasz Ułanowski, Ryszard Chodyna. Fotorelacja uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych, Łukasz Ułanowski, Paweł  Gladkov. 

Bydgoszcz fotograficzna

Zdecydowałem się na twórczy gest wobec zdjęć z wybranych bydgoskich archiwów, aby zmierzyć się z archiwami. Fotografowanie umożliwiło mi przedstawienie anonimowych bydgoszczan w nowym ikonograficznym kontekście. Realizacja wizualnego materiału, zachęciło mnie do stawiania pytań. Co stało się z wyjątkowością momentu robienia zdjęcia? Dlaczego nie wywołujemy zdjęć i przechowujemy je wyłącznie na cyfrowych nośnikach danych? Co stało się z rodzinnymi albumami, wizytami u fotografa? Dlaczego na wystawach oglądamy tylko reprodukcje oryginalnych zdjęć? Jak chronić i popularyzować dziedzictwo kultury wizualnej Bydgoszczy? Projekt Zaszyfrowana Bydgoszcz próbuje znaleźć te odpowiedzi.


Znani i nieznani bydgoszczanie

Przedstawiłem różnorodność osób, funkcjonujących w wybranych formach aktywności w strukturze miasta. Utrwaliłem ludzi znanych z sukcesów i aktywności. Fotografie pokazują spełnionych bydgoszczan i mówią o miejscu ich zadowolenia. W kwietniu 2014 r., na słupach ogłoszeniowych Bydgoszczy została zaprezentowana wystawa fotograficzna ZNANI – NIEZNANI BYDGOSZCZANIE. Powstał również album.


Wirtualny historyczny spacer po Bydgoszczy

Wirtualna Bydgoszcz, zbudowana z panoram fotograficznych. Ujęcia miasta przeplatane zdjęciami historycznymi. Zredagowałem wiele ciekawych szczegółów w kontekście historycznym, socjologicznym, turystycznym. Wykonałem kilka zdjęć porównawczych. Projekt powstał we współpracy z Piotrem Wieczorkiem i Zdzisławem Hojką w Centrum Kultury Medialnej i Pracowni Projektów Rewitalizacyjncyh w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Zobacz historyczny spacer po Bydgoszczy.


Słownik bydgoskich fotografów

Fotografia zaczyna się od idei, myśli, słów, intuicji. Dlatego cenię sobie rozmowy z innymi twórcami. Wówczas poznaję siebie. Zaczynam fotografować.

Prezentuję w formie autorskiego Słownika wywiady i dokumentację działalności innych artystów. Rozmowy stanowią dla mnie ważny motyw poznawczy. Znaczna część osób związana jest również z Bydgoszczą.