Andrzej Maziec


Urodził się w Bydgoszczy w 1948 roku. Członek i stypendysta Związku Polskich Artystów Fotografów. Konsekwetnie podążał za swoim programem autorskiej fotografii. Prowadził akcje popularyzujące sztukę. Zainteresowany plastycznym wykorzystaniem fotografii. Realizował fotografię użytkową, kreacyjną, artystyczną oraz instalacje fotograficzne. Był fotoreporter. Dokumentował i interpretował miasto Bydgoszcz. Publikował swoje zdjęcia w lokalnej prasie i wydawnictwach. Wielokrotnie nagradzany w konkursach fotograficznych krajowych i międzynarodowych. Laurat nagrody na wystawie "Sztuka faktu '81" oraz nagrody II stopnia Ministra Kultury i Sztuki. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów i osób prywatnych. Zmarł w 2015 roku.