Konsultacje

Wokół popularnych zagadnień: FOTOGRAFICZNE ŚRODKI WYRAZU, MÓJ ALBUM, FOTOSKŁAD, PORTFOLIO, ŚLADAMI MISTRZÓW. Zakup sprzętu. Również ocena prac w przeglądach i konkursach

          

 


Warsztaty 

Praktyczne ćwiczenia w wybranych obszarch:

APARAT – mam i ja, ABC studia fotograficznego,

ABC obróbki graficznej, Techniki specjalne.Wykłady

Interesujące tematy, wybrane problemy:

Fotograficzne mistrzostwo na łamach prasy
Fotoesej - zarys, gatunek 
Sacrum w fotografii u wybranych twórców  
Fotograficzne gatunki dziennikarskie
Fotograf - artysta czy rzemieślnik?
Edukacja fotograficzna
Gesty w fotografii


Spotkania autorskie i wystawy

Tematyczne pokazy zdjęć. Rozmowy o fotografii. Prezentacja autorskich projektów fotograficznych. 


Inscenizowane sesje fotograficzne

Seanse fotograficzne na wesoło lub z powagą. Uczestnicy przebierają się w zabawne stroje lub ubierają się w odzież z wybranej epoki. Wykorzystują atrybuty fotograficzne. Bohaterowie otrzymują zdjęcia. Sesje można przygotować stosując klasyczne, szlachetne lub cyfrowe metody rejestracji obrazu.