Warsztaty fotograficzne


Fotografia nie zna granic. Każdy może wziąć udział w warsztacie, młodszy i starszy, chłopak czy dziewczyna. Warsztat fotograficzny prowadzę dla początkującyh i zaawansowanych. Sprawdzone formy zapewnią rozwój pasji.

Warsztat fotografii zaczynamy od wyboru obszaru zainteresowań. Decydujemy czy chcesz wykorzystać potencjał swojego aparatu, zastosować aparat w studio fotograficznym lub w plenerze. Możemy skoncentrować się na komputerowej obróbce obrazu lub klasycznych technikach ciemniowych. 


Poznaj fundamenty fotografii i wybierz moduł zajęć


APARAT – mam i ja

Warsztat fotografii skierowany do użytkowników aparatów cyfrowych i klasycznych. Uczy posługiwania się aparatem w różnych warunkach i miejscach. Wyjaśnia podstawowe funkcje i ustawienia aparatu. Pokazuje drogę powstawania obrazu, od pomysłu do gotowego efektu. Motywuje do kreatywnego wykorzystania funkcji aparatu. Prowadzi do osiągnięcia lepszych zdjęć pod względem technicznym i estetycznym.   


ABC STUDIA FOTOGRAFICZNEGO

Warsztat fotograficzny dla każdego kto umie już obsługiwać swój aparat i chce zastosować go w studio fotograficznym. Spowoduje więcej swobody i pewności w stosowaniu lamp i urządzeń studyjnych. Przynosi satysfakcję z świadomego wykorzystania światła sztucznego i osprzętu.


ABC OBRÓBKI GRAFICZNEJ

Dziś podstawowym narzędziem pracy dla fotografa jest cyfrowa ciemnia fotograficzna. Poznaj ze mną podstawy i zaawansowane możliwości programów graficznych do obróbki obrazu. Wykorzystaj potencjał programów: Camera Raw, Lightroom, Photoshop.


FOTOGRAFICZNE ŚRODKI WYRAZU

Warsztat fotografii kreatywnej skierowany jest dla osób posiadających podstawową umiejętność obsługi aparatu i sprawnie z niego korzystają. Warsztaty pomagają kreować nowe obrazy, mogą dać impuls do opracowania zdjęć na konkurs, do portfolio lub przygotować zdjęcia do celów komercyjnych.


ALBUM

Warsztat wokół fotografii, poligrafii i grafiki. Podczas warsztatu zrealizujesz własny album, portfolio. Małe wydawnictwio swtorzysz z materiałów wybranych przez Ciebie. Fotograficzny zin będzie efektem warsztatu.


ŚLADAMI MISTRZÓW

Wędrowanie z aparatem ze świadomością historii fotografii uczy pokory. Wielcy mogą nas krępować, ale też prowokować i inspirować. To warsztaty uwzględniające działania artystyczne i dokonania innych fotografów. Prowadzą przez prezentację sylwetki po twórcze naśladowanie w praktyce. Organizacja warsztatów fotograficznych

Warsztaty odbywają się w formie szkolenia fotograficznego. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małej grupie. Przebieg pierwszego spotkania organizacyjnego ujawni Twoje oczekiwania i możliwości. Ilość godzin i forma warsztatu jest zawsze uzależniona od Twoich potrzeb. Rodzaj, termin, zakres warsztatu i miejsce spotkań ustalam indywidualnie na spotkaniu organizacyjnym. 


Voucher na warsztaty fotograficzne

Warto zamówić voucher na warsztat fotografii. Jest to praktyczny i kreatywny prezent. Voucher jest ważny przez 4 miesiące od zakupu. Wówczas osoba obdarowana może umłówić się na warsztat w dogodnym terminie.