Indywidualna

Podejmij artystyczne i praktyczne wyzwanie.

Cel konsultacji

  • Przeprowadzenie angażującej rozmowy dotyczącej zdjęć.
  • Dokonanie analizy krytycznej dzieła.
  • Przekazanie inspiracji i estetyczne ukierunkowanie.
  • Oprowadzenie po wystawie i udostępnienie tekstów kultury.