BYDGOSZCZ FOTOGRAFICZNA

Zdecydowałem się na twórczy gest wobec zdjęć z wybranych bydgoskich archiwów, aby zmierzyć się z archiwami. Fotografowanie umożliwiło mi przedstawienie anonimowych bydgoszczan w nowym ikonograficznym kontekście. Realizacja wizualnego materiału, zachęciło mnie do stawiania pytań. Co stało się z wyjątkowością momentu robienia zdjęcia? Dlaczego nie wywołujemy zdjęć i przechowujemy je wyłącznie na cyfrowych nośnikach danych? Co stało się z rodzinnymi albumami, wizytami u fotografa? Dlaczego na wystawach oglądamy tylko reprodukcje oryginalnych zdjęć? Jak chronić i popularyzować dziedzictwo kultury wizualnej Bydgoszczy? Album próbuje znaleźć te odpowiedzi.

BYDGOSZCZ FOTOGRAFICZNA – książka artystyczna

Wydanie I